Ubytování Western camp Vochtánka Potštejn
  • 31. 7. - Cestování vlakem, večer prohlídka zámecké zahrady v Potštejně.
  • 1. 8. - Pěší výlet údolím Divoké Orlice, prohlídka hradu Litice
  • 2. 8. - Pěší výlet na hrad Potštejn, hraná prohlídka v zámku Potštejn
  • 3. 8. - Pěší výlet na bývalý hrad Velešov
  • 4. 8. - Výlet vlakem do Častolovic, prohlídka zámku, zámecké zahrady a zookoutku
  • 5. 8. - Cesta zpět do Prachatic